“De twintiger van nu wil te veel”

Vrijdag 13 april publiceerde de NRC een artikel van Loeka Oostra over de twintiger die te veel wil:

Ideaalbeeld Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie twintigers perfectionistischer is dan ooit. Waar komt die prestatiedruk toch vandaan?”
Illustratie Roland Blokhuizen

Scriptiewijzer & perfectionisme

Ook Scriptiewijzer heeft te maken met studenten die de lat te hoog hebben liggen. In alles zijn deze studenten te perfectionistisch, waardoor zij de grip op hun eigen scriptie/leven dreigen kwijt te raken.

Mijn begeleiding richt zich op het inzichtelijk maken van hun perfectionisme om zo stap voor stap te leren realistische doelen te stellen. Ik moedig hun aan om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het proces en daarbij een volwassen houding aan te nemen. Op die manier krijgen mijn studenten weer houvast, maken zij hun scriptie af en kunnen zij de stap zetten richting young professional. Zo hebben zij ook profijt van mijn begeleiding in de toekomst!

Ook houvast nodig? Check: www.scriptiewijzer.nl of www.buro-dijkstra.nl/scriptiewijzer

Professional positioning

– applying for jobs

“Because of her professional point of view, she knows what companies look for and how this can be written into your CV and letter of motivation.”

Imagine… you have spotted the perfect job. For a shot at the job, you only need to follow the link at the bottom of the ad and upload your CV and letter of motivation. The CV is easy, because you have all the necessary experience. You might make some final changes to the lay-out, but other than that you’re set. And that letter of motivation? A piece of cake, because it’s clear-cut that you are the right person for this job… Piece of cake, right?

Reality is often different. Writing a cover letter usually involves writing, deleting, rewriting, more deleting, and more rewriting. It takes a lot of time and creativity to convey that you are that one enthusiastic, interesting, and capable candidate the company is looking for. This means that you will have to make choices about the highlighted contents of both your CV and your letter of motivation. You are, in fact, already positioning yourself in advance and that requires a professional approach.

“Professional positioning” verder lezen

Professioneel positioneren

– bij solliciteren

“Door haar professionele kijk weet ze waar bedrijven op letten en hoe je dit kunt verwerken in je CV en motivatiebrief.”

Stel je eens voor… je hebt de perfecte baan gezien. Om kans te maken op deze baan, hoef je alleen maar via de link onderaan de advertentie jouw CV en motivatiebrief up te loaden. Het CV is simpel, want alle benodigde ervaring heb jij in huis. Misschien nog wat aanpassingen qua lay-out maar meer niet. En de motivatiebrief? Die is zo geschreven, want het is duidelijk waarom jij super geschikt bent voor deze baan… Helder en eenvoudig toch?

De praktijk is vaak anders. Het schrijven van een sollicitatiebrief betekent doorgaans schrijven, schrappen, herschrijven, schrappen en weer herschrijven. Het vergt tijd en creativiteit om goed te formuleren waarom jij die enthousiaste, interessante en kundige kandidaat bent die het bedrijf zoekt. Dat betekent keuzes maken in wat je naar voren laat komen in zowel het CV als de motivatiebrief. Eigenlijk ben je dus vooraf al aan het positioneren en dat vergt een professionele aanpak.

“Professioneel positioneren” verder lezen

“Entrepreneurs turn out to be the same as artists”

Entrepreneurs(hip) and creativity (Jordan Peterson)

“If you want to be creative or if you are and you should take this advice to heart, because I’ve been watching people for a long time. If you want to engage a creative pursuit, you should find something stable to do that will generate you an income and you should pursuit the thing that you are creative about on the side, because monetizing creative production so bloody difficult…” Watch the complete lecture about entrepreneurs(hip) and creativity.

““Entrepreneurs turn out to be the same as artists”” verder lezen

Pilot Talent Program

Stagiairs afdeling Marketing van De Oosterpoort & de Stadsschouwburg (OPSB) hebben stage succesvol afgesloten!

“Ze weet je altijd weer te stimuleren om door te gaan!” (Sandra)

Zes stagiairs van de afdeling Marketing van de OPSB hebben deze zomer met succes hun stage afgerond. Ook zijn ze inmiddels (bijna) afgestudeerd mede dankzij de persoonlijke begeleiding van buro dijkstra. Deze begeleiding kregen de stagiairs binnen het kader van een pilot van het Talent Program. Middels Talent Programs wil buro dijkstra bedrijven en hun stagiairs tot een win-winsituatie laten komen. Door stagiairs een waardevolle stage te bieden creëert de organisatie namelijk voor zichzelf de mogelijkheid om te innoveren en te excelleren. Deze stagiairs hebben een zo’n stage mogen lopen bij de OPSB. Hierin zijn ze, elk op hun eigen manier, persoonlijk gegroeid en daarmee de organisatie ook -en daar zijn wij hartstikke trots op!

Ze zijn alle zes op hun eigen manier tot bloei gekomen!

“Pilot Talent Program” verder lezen

The Importance of Talent Programs

The win-win effect of talent programs

Before we can expand on the importance of Talent Programs, we have to discuss the need of emotional intelligence for everyone who wants to achieve something in their (working) life. Daniel Goleman (1998) wrote an interesting article, “What Makes a Leader?”, in which he outlines that well-developed emotional intelligence makes a leader more competent:  ‘IQ and technical skills are important, but emotional intelligence is the sine qua non of leadership’ (94). Although the function of emotional intelligence in leadership is worth it writing about, this article focuses mainly on the effects of it towards talent programs. Though, we have to list the elements of emotional intelligence.

“The Importance of Talent Programs” verder lezen

About maturity -“the balance between courage and consideration”

Theater Artemis – War

Stadsschouwburg, Sunday the 19th of March (14.30)

It’s rather witty to write a blog meant for students about a children’s play, but War performed by Theater Artemis excellently offers a different way to approach the concept of maturity.  Interesting, because being a student is also about becoming mature. The announcement of War states that this play is a play which is impossible to make: it’s too big, too much, too scary and so on. Actually it’s unthinkable to make a children’s play about war, but Theater Artemis decided to do it anyway. Then, how does this play offer insights on maturity and therefore why do you need to see this play?

“About maturity -“the balance between courage and consideration”” verder lezen