“De twintiger van nu wil te veel”

Vrijdag 13 april publiceerde de NRC een artikel van Loeka Oostra over de twintiger die te veel wil:

Ideaalbeeld Uit onderzoek blijkt dat de huidige generatie twintigers perfectionistischer is dan ooit. Waar komt die prestatiedruk toch vandaan?”
Illustratie Roland Blokhuizen

Scriptiewijzer & perfectionisme

Ook Scriptiewijzer heeft te maken met studenten die de lat te hoog hebben liggen. In alles zijn deze studenten te perfectionistisch, waardoor zij de grip op hun eigen scriptie/leven dreigen kwijt te raken.

Mijn begeleiding richt zich op het inzichtelijk maken van hun perfectionisme om zo stap voor stap te leren realistische doelen te stellen. Ik moedig hun aan om eigen verantwoordelijkheid te nemen in het proces en daarbij een volwassen houding aan te nemen. Op die manier krijgen mijn studenten weer houvast, maken zij hun scriptie af en kunnen zij de stap zetten richting young professional. Zo hebben zij ook profijt van mijn begeleiding in de toekomst!

Ook houvast nodig? Check: www.scriptiewijzer.nl of www.buro-dijkstra.nl/scriptiewijzer

Lees het onderzoek van Thomas Curran and Andres P. Hill (2018) Perfectionism Is Increasing Over Time: A Meta-Analysisof Birth Cohort Differences From 1989 to 2016

Lees ook het artikel “Hoger en hoger zul je in het onderwijs” van Margreet Vermeulen (2018) dat verscheen in de Volkskrant/Sir Edmund.