Pilot Talent Program

Stagiairs afdeling Marketing van De Oosterpoort & de Stadsschouwburg (OPSB) hebben stage succesvol afgesloten!

“Ze weet je altijd weer te stimuleren om door te gaan!” (Sandra)

Zes stagiairs van de afdeling Marketing van de OPSB hebben deze zomer met succes hun stage afgerond. Ook zijn ze inmiddels (bijna) afgestudeerd mede dankzij de persoonlijke begeleiding van buro dijkstra. Deze begeleiding kregen de stagiairs binnen het kader van een pilot van het Talent Program. Middels Talent Programs wil buro dijkstra bedrijven en hun stagiairs tot een win-winsituatie laten komen. Door stagiairs een waardevolle stage te bieden creëert de organisatie namelijk voor zichzelf de mogelijkheid om te innoveren en te excelleren. Deze stagiairs hebben een zo’n stage mogen lopen bij de OPSB. Hierin zijn ze, elk op hun eigen manier, persoonlijk gegroeid en daarmee de organisatie ook -en daar zijn wij hartstikke trots op!

Ze zijn alle zes op hun eigen manier tot bloei gekomen!

In de afgelopen maanden heeft buro dijkstra met veel plezier gewerkt aan een pilot van het Talent Program in De Oosterpoort en de Stadsschouwburg.

Het doel van deze specifieke pilot was om de stagiairs van de afdeling Marketing aan het einde van hun afstudeerstage te laten afstuderen. Door de stagiairs goed te begeleiden is ons idee dat de stagiairs beter onderzoek doen. De organisatie kan zich vervolgens aan de hand van de resultaten verder ontwikkelen. Om dat doel te bereiken hebben alle stagiairs persoonlijke begeleiding gekregen op procesniveau met de volgende aandachtsgebieden:

» Het lopen van een stage; hoe stel je je op als stagiair?

» Het doen van onderzoek; hoe krijg je alle gegevens die je nodig hebt?

» Het schrijven van een scriptie; hoe krijg je het gedane onderzoek op papier?

Elk onderdeel vereist een andere strategie en benadering van zowel de student als de begeleider. Stage lopen, onderzoek doen en een scriptie schrijven vragen niet alleen om totaal andere vaardigheden maar ook per proces om een andere persoonlijke houding. Het telkens moeten schakelen hiertussen en toch overzicht creëren en behouden is precies wat deze pilot zo ontzettend leuk en interessant heeft gemaakt.

“Tjitske zorgde ervoor dat ik weer overzicht had over wat ik aan het doen was en liet me inzien wat de volgende stappen waren. Dit heeft mij heel erg gemotiveerd.” (Rianne)

De focus is niet direct gelegd op het eindresultaat, maar juist op de weg daar naartoe.

Dus, hoe de stagiairs de stap konden maken van student naar een professional is het werkveld. De stagiairs hebben tijdens die weg geleerd om zich actief en autonoom op te stellen. Ofwel, om de regie te nemen over hun eigen leerproces. Door dit inzichtelijk te maken door in begeleidende sessies hierover te praten en te sparren, hebben zij geleerd hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor het eindresultaat -met succes!

“Tjitske is iemand waarmee ik kon sparren, nieuwe ideeën van kon krijgen wanneer ik vast zat en ze heeft veel aandacht voor je proces. Ik kreeg veel feedback op een positieve wijze geleverd, wat heel motiverend was!” (Geraldine)

Werkwijze

buro dijkstra heeft zowel individuele- als groepssessies gevoerd met de stagiaires. Tijdens de individuele sessies lag de focus op het proces van de stagiair. Luisteren naar het verhaal van de stagiair was hierin de belangrijkste voorwaarde om tot persoonlijke ontwikkeling te komen; waar loopt de stagiair tegenaan, welke vragen worden er gesteld maar vooral ook, waar krijgt de stagiair energie van? Een goed luisterend oor leidt ons inziens tot:

♦ het stellen van de juiste vragen;

♦ het levert goede sparmomenten op;

♦ het verhaal kan daardoor in perspectief worden geplaatst;

♦ en uiteindelijk leidt dat tot het geven van feedback waardoor de stagiair stappen kan zetten.

“Tjitske weet precies hoe ze ervoor kan zorgen dat jij weer met een frisse, heldere blik tegen lastige situaties aankijkt.” (Erica)

De groepssessies waren er op gericht om de stagiairs van elkaar te laten leren en elkaar te stimuleren. Elke stagiair zit in hetzelfde proces en door een veilige omgeving te creëren waarin iedereen de ruimte voelt om haar verhaal te doen, ontstaan er sessies waarin de stagiairs kunnen groeien in hun persoonlijke proces door zich op dat moment open te stellen voor de ander.

buro dijkstra is een adviesbureau gericht op de persoonlijke ontwikkeling én carrières van studenten en young professionals. Voor meer informatie over hoe wij d.m.v. van een Talent Program tot een win-winsituatie komen voor zowel de organisatie als de talenten, check www.buro-dijkstra.nl of bel voor een afspraak naar +316 55718609.