Vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

Naast mijn werk met studenten en young professionals, ben ik ook beschikbaar als externe vertrouwenspersoon (ongewenste omgangsvormen).


“Alle commotie rond de MeToo-discussie en de vele aanklachten van artiesten, sporters gelovigen en ouders ten spijt, hebben veel organisaties in Nederland nog altijd geen beleid Ongewenste omgangsvormen opgesteld. En de absoluut noodzakelijke vertrouwenspersoon ontbreekt vaak ook nog.” (Cor van Duinhoven, 2018)

Het interview met algemeen directeur Jan Raes van het Concertgebouworkest over het vertrek van chef-dirigent Daniele Gatti (n.a.v. #MeToo beschuldigingen), laat inzien hoe belangrijk het kan zijn voor een (culturele) organisatie om een vertrouwenspersoon aan te stellen

Wanneer zoek je contact met de vertrouwenspersoon?

Als je een vraag, melding of klacht hebt die gaat over ongewenst gedrag waarmee je echt niet bij je leidinggevende terecht kan, dan kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Denk hierbij aan zaken zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie en overmatige werkdruk.

De vertrouwenspersoon is een extern aanspreekpunt en dat betekent dat de vertrouwenspersoon objectief, onafhankelijk en met geheimhoudingsplicht handelt. Jouw melding wordt dus anoniem behandeld en de afspraak vindt plaats op een externe locatie. Daarmee wordt jou de mogelijkheid geboden om op een veilige manier te sparren of advies te vragen over de ongewenste situatie.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, brengt het probleem en/of misstand met jou in kaart en gaat met jou op zoek naar een oplossing. Deze oplossing ligt bij voorkeur in de informele sfeer. Tijdens het gehele proces (melden, mogelijke vervolgstappen & oplossing) word je begeleid en ondersteund hierin door de vertrouwenspersoon.

Verwante artikelen

Pesten op het werk: “Roddelen is óók pesten.”

#MeToo in de danswereld: “De ballet bully wordt niet meer geduld.”